Как се прави рекламата на звездите в интернет?

Гост е интернет гурото Гоги Гупта