Какви са били първите български депутати?

Ще разберем от проф. Милко Палангурски

Какви са били първите български депутати?