Не сядайте зад волана, ако сте пили

Гости по темата са Лилия Манахилова, Росен Йорданов и Александър Язов

Не сядайте зад волана, ако сте пили