От Варна до Йейл

Плуването като възможност за престижно образование

Реклама

В последно време около българското плуване се вихрят скандали, но някъде встрани от суматохата едни момчета освен, че постигат успехи в басейна, показват и интелигентното лице на българските спортисти.

Гергана Гунчева и Йордан Фотев разказват за Дениел Нанков и Иван Палигоров – двама българи, на които сериозните резултати в плуването дават възможност за най-престижно образование в САЩ.