Пари от хазарт в помощ на културата

Повече от Васил Христов

Пари от хазарт в помощ на културата

Реклама

В българското законодателство съществува механизъм, който предвижда от парите, постъпващи в държавния бюджет от хазарта, да се отделят средства в специален фонд за култура. Подобен фонд съществува във Великобритания от 1994 година. Оттогава до днес той е генерирал над 40 милиарда паунда, които са разпределни в близо 635 хиляди гранта за опазване на културното наследство на Обединеното кралство. За фонда и един от проектите му разказва кореспондентът ни Васил Христов.