Поглед към Космоса

Заработи най-новият телескоп в "Рожен"

Поглед към Космоса

Реклама

Заработи най-новият телескоп в Националната астрономическа обсерватория "Рожен".

Той е напълно роботизиран и с него ще се извършват дистанционни наблюдения на Космоса.

Още от кореспондента ни в Смолян - Елена Павлова.