Ще се усвоят ли парите от ЕС?

Гостува Петър Москов

Ще се усвоят ли парите от ЕС?