Традиционният фестивал на град Котел

Фестивалът не беше одменен с аргумента, че хората имат нужда от малко надежда и настроение, за да преодолеят бедствието

Традиционният фестивал на град Котел

Реклама

Преди дни Котел беше пометен от придошла приливна вълна. Резултатът е наводнени домове, изплашени хора и изровени улици.

На този фон днес се провежда традиционният фестивал на града. Уместен ли е този празник точно сега, сред калта и разрушенията?

Фестивалът не беше одменен с аргумента, че хората имат нужда от малко надежда и настроение, за да преодолеят бедствието.