Вечният казус "ТЕЛК"

Разговор с председателя на Федерацията ''Български пациентски форум'' Иван Димитров

Вечният казус "ТЕЛК"