За шести път броим врабчетата в България

Защо е нужно това?

Реклама

На 30 април за шести път ще се проведепреброяване на врабчетата. Те са индикатор за качеството на средата, в която живеем. Като знаем дали броят им намалява или се увеличава, ще получим за това дали условията за живот са благоприятни за тях, също и за нас.