Защо изчезват животните на планетата?

На заден план ли остана отношението към природата?

Защо изчезват животните на планетата?