Знаем ли какво се случва в училище?

Гости по темата са Яна Алексиева и Давид Кюранов

Знаем ли какво се случва в училище?