Антоний Аргиров: Министерство на културата се оказва просякът в културата

Ето какво още каза той пред Диана Любенова

Антоний Аргиров: Министерство на културата се оказва просякът в културата