Бензин в кръвта, вятър в косите

Много шум и много хора на стотици мотори от цялата страна

Бензин в кръвта, вятър в косите

Реклама

А на Северозапад в този момент: много шум и много хора на  стотици мотори от цялата страна.

Всички те са в Монтана заради началото на новия сезон.

При с тях е Рени Христова.