Блокада на пътя

Писмо без отговор

 Блокада на пътя