Боил Банов: Спазени са всички законови процедури за Двойната къща

Ще изискаме паметникът да бъде възстановен във вида, в който е бил, каза министърът на културата.

Боил Банов: Спазени са всички законови процедури за Двойната къща