Европа въвежда третия пол

Какви права има третия пол?

 Европа въвежда третия пол