"GLAS с Тина Ивайлова": Как изпълнението изпревари поръчката?

Обществената поръчка, за която става въпрос, е на стойност над 500 000 лева за изграждане на обслужваща улица от уличната мрежа в квартал на Кърджали

Реклама

Обществената поръчка, за която  става въпрос, е на стойност над 500 000 лева за изграждане на обслужваща улица от уличната мрежа в квартал на Кърджали. С екипа ни установихме, че дейностите заложени в  нея, вече са изпълнени още преди обявяването ѝ.

Това се случва преди да протече процедурата по избор на изпълнител, както и преди да е подписан договор с избрания изпълнител. Нещо повече - дейностите, които вече са изпълнени, препокриват с точност строително монтажните работи  и техническите спецификации заложени в поръчката.

По казуса сезирахме Агенцията за държавна  финансова инспекция, а експертите от своя страна се ангажираха, че ще извършат проверка.

Последни

Реклама