Как електронен нос може да определи качеството на виното?

В Италия се питат дали с това откритие бъдещето на сомелиерите не е изложено на сериозен риск

Как електронен нос може да определи качеството на виното?

Реклама

В Италия създадоха електронен нос, който да удостоверява качеството и произхода на виното.

Изследователския проект на Соня Фреди, постдокторант на католическият университет в Бреша, открива пътя към тестове за контрол на качеството във винарските изби.

„От наноструктури до изкуствен интелект – електронен нос за защита и подобряване на лозаро-винарското наследство“ – това е името на проекта, в резултат на който в лабораториите по физика, Соня Фреди стига до революционното си откритие. „Електронният нос“ е инструмент, способен да разпознава свежестта на продукта и неговия произход.

Храните и напитките отделят специфични газови молекули, които могат да покажат дали продуктът е пресен или развален, както и да разкрият произхода на някои храни. Носът открива тези биомаркерни молекули чрез анализ на летливите компоненти и потенциално може да се прилага в различни области като контрол на качеството, свежестта и произхода на продуктите.

„Този електронен нос се състои от осем газови сензора, които могат да следят газовите молекули във виното. По-специално – тествахме вина от току-що отворена бутилка, от бутилка на една седмица, на един месец и такава с изтекъл срок на годност. Така, благодарение на сензорите и с помощта на специален математически алгоритъм ние успяваме да определим с точност свежестта на виното и дали то е подходящо за консумация. Електронният нос може да определи и кое вино от какъв вид е и от къде произхожда с изключително висока успеваемост“, обяснява Соня Фреди.

През последните години лозаро-винарската промишленост в Италия търси все по-бързи и надеждни техники за проверка на произхода на вината. А анализът с помощта на електронен нос е техника, която набира все по-голяма популярност в тази област.