Как се прави обредна пита в Герман?

Ще разберем от Станчо Станчев

Как се прави обредна пита в Герман?