Какъв е уловът на риба през този сезон в Черно море?

Рибари казват, че в морето настъпват някакви промени

Реклама

„Основно рибата можем да я разделим на две – постоянно обитаващи водите на Черно море и тези, които мигрират. Постоянно обитаващите са попчета, калкан, черноморска акула. Мигриращите са чернокоп, лефер“, каза Димитър, който е рибар.

Той добави, че в морето настъпват някакви промени и тази година уловът на риба не е по-добър от мината година.

„България и Румъния взети заедно имат под 3% от целия улов в Черно море. Последните години няма попче. В миналото по това време имаше много сафрид“, обясни рибарят.