Какво е да носиш името Ленин?

Какво е да носиш името Ленин?