Какво се случва с живота на една полицейска съпруга?