Кога ще има въздушни линейки и в България?

Кога ще има въздушни линейки и в България?