Лилия Герасимова: Постоянно усещах заплахата срещу него (Андрей Луканов)

Имах усещането, че някой ни следи, разказва съпругата на Андрей Луканов

Лилия Герасимова: Постоянно усещах заплахата срещу него (Андрей Луканов)