Мащабно проучване на генома на българите

Ръководителят на проекта "Геномът на България" проф. Радка Кънева е наш гост

Мащабно проучване на генома на българите

Реклама

За първи път в мащабен научен проект ще се изследва геномът на съвременните българи. Изследването се прави от Медицинските университети в София и Пловдив. За целта ще се съберат данни на 6 500 пълнолетни българи от всички основни етноси и географски райони на страната.

Ръководителят на проекта "Геномът на България" проф. Радка Кънева е наш гост, за да ни разкаже повече на достъпен език за непрофесионалната публика.

Последни

Реклама