Недостиг на работна ръка в България

Как може да се преодолее проблемът?

Недостиг на работна ръка в България

Реклама

От недостиг на кадри за летния сезон за поредна година се оплакват от туристическия бранш. Хотели и заведения не могат да открият работници за всички позиции – от чистачи до администратори и рецепционисти. 

„Мога да кажа, че туристическият бранш е готов за сезона, но е силно притеснен от липсата на работна ръка в момента, което е най-големият проблем“, коментира в предаването „Тази неделя“ председателят на Българската асоциация за туризъм Ивелин Кичуков.

По думите му подобен проблем има не само в България, но и в повечето европейски държави. И той се задълбочава.

„Ако миналата година имахме незаети 40 000-50 000 работни места, тази година може да говорим за повече от 80 000 свободни работни места в туристическия бранш у нас“, обяви Кичуков.

Според него единствено държавата може да помогне за преодоляването на тази криза чрез промени в законодателството. Той признава, че първите стъпки са направени – за първи път от 15 г. е облекчено издаването на работни визи.

„Ние нямаме квалифицирани кадри. Университетите ни нямат пряка връзка с бизнеса и сектор „Туризъм“, училищата – също. В съседна Гърция тези училища и университети са свързани с бизнеса, а при нас връзката е само на хартия, поне към този момент“, коментира още представителят на туристическия бранш.

Темата коментираха и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и президентът на КТ „Подкрепа'“ Димитър Манолов.

„Между образованието и работодателите няма достатъчно добра връзка. Това важи както за план-приема в средните професионални училища, така и за висшето образование. Пазарът има нужда от инженерно-технически кадри, а университетите бълват специалисти в хуманитарните и икономическите науки, от които имаме излишък, или по-малък недостиг“, потвърди и Васил Велев.

Той напомни, че в момента на пазара на труда най-много се търсят машинни оператори, техници, заварчици, строителни работници.