Обобщение на събитията в Близкия изток

Вижте повече във видеото

Обобщение на събитията в Близкия изток