Професия "Лесовъд": За трудностите и любовта към гората

Среща с лесовъда на годината - инженер Петко Ангелов

Професия "Лесовъд": За трудностите и любовта към гората

Реклама

Стопанисването и опазването на околната среда са само част от задълженията на горските служители. Какво е да си "лесовъд"?

За трудностите, с които се сблъскват и отдадеността към гората и нейните обитатели - Антония Яворова ни среща с лесовъда на годината - инженер Петко Ангелов.