Щети за милиарди от наводненията в Гърция

Ще получат ли обезщетение хората?

Реклама

До 1000 литра на кв. м са стойностите на валежите, които са регистрирани за часове в Гърция. В сърцето страната - Тесалийската равнина, пет реки са се слели в една, заливайки цели села и квартали.

Какви обезщетения се очаква да получат хората и фирмите?

Последни

Реклама