Скритата мисия на реставраторите

Как доц. д-р Стефан Белишки започва да се занимава с това изкуство?

Скритата мисия на реставраторите

Реклама

Реставрацията е скрита професия, която опазва и съхранява за вечността културни ценности или живописни произведения, а доц. д-р Стефан Белишки е един от доайените в нея. Той е реставраторите, които приемат всяка картина, увредена от времето като следващото необходимо предизвикателство.