Сутринта на... семейство Софиянски

Днес се събуждаме в дома на Стефан Софиянски