В село Карайсен се пресъздава обичаят "Иванови влачуги"

Обичаят е едно от живите човешки богатства на България

В село Карайсен се пресъздава обичаят "Иванови влачуги"

Реклама

Днес в село Карайсен се пресъздава обичаят "Иванови влачуги". Влачуги, защото буквално най-младите младоженци от последната година бяха довлечени до чешмата, за да бъдат изкъпани за здраве. Обичаят е едно от живите човешки богатства на България.