Въпросите около убийството на Пейо Пеев

В студиото са психологът Надежда Стойчева от "Асоциация Анимус" и адвокат Силвия Петкова

Въпросите около убийството на Пейо Пеев

Реклама

Жестокото убийство на мъж в София повдигна много въпроси. Дали става въпрос за патологичен семеен модел, достоен за учебниците по психология, или за най-обикновен случай на семейно насилие, това предстои да се уточни.

В студиото са психологът Надежда Стойчева от "Асоциация Анимус" и адвокат Силвия Петкова.