Защо резултатите от PISA са толкова ниски?

Разговор с Виктория Бисерова, Ивелина Пашова и Георги Пашалиев

Защо резултатите от PISA са толкова ниски?

Реклама

Защо резултатите от PISA са толкова ниски и какво можем да променим в образователната система, за да прилагаме знанията си в живота?

Това ще обсъдим с Виктория Бисерова, издател и преподавател в Софийския университет, Ивелина Пашова, обучител в ''Заедно в час'' и Георги Пашалиев, ученик от Софийската математическа гимназия, който пише история в сферата на изкуствения интелект.