Защо само 35 кучета водачи работят у нас?

В България има над 11 000 души с нарушено зрение

Защо само 35 кучета водачи работят у нас?

Реклама

В България има над 11 000 души с нарушено зрение. А кучетата, които могат да им помагат в ежедневието са по-малко от 100. От тях само 35 изпълняват тази роля, останалите са пенсионирани.

Фондация „Очи на четири лапи” е единственото място в България, където се обучават кучета за незрящи хора.