Има ли място религията в училище?

Има ли място религията в училище?