Как се строят магистрали в България?

Как се строят магистрали в България?