Масови проверки в детски лагери по морето

Проверяват дали отговарят на изискванията