Масови проверки в детски лагери по морето

Проверяват дали отговарят на изискванията

Масови проверки в детски лагери по морето