Откъде идват парите на богаташите?

Откъде идват парите на богаташите?