Симеон Дянков: Имаме балансиран бюджет за септември