Солени таксиметрови тарифи по морето

Разговор с главен диспечер Димитричка Димитрова