Спазват ли магистратите законите?

Спазват ли магистратите законите?