Технически прегледи ще бъдат записвани с видеокамери

Технически прегледи ще бъдат записвани с видеокамери