Алек се държи резервирано с Йоана след срещата си с Кристина

След като Кристина се видя насаме с Алек, Йоана реши да му разкаже и своята версия за случилото се

Алек се държи резервирано с Йоана след срещата си с Кристина

Реклама

След като Кристина се видя насаме с Алек, Йоана реши да му разкаже и своята версия за случилото се. Той не е доволен, че го наместват в този скандал. По това време пък на коктейла Виктория решава отново да се нацупи на своята групичка.