Александра излива гнева си върху момичетата

Александра разбира за слуховете, които се разпространяват зад гърба й и излива гнева си върху момичетата

Александра излива гнева си върху момичетата

Реклама

Александра е нарисувала някакъв символ на ръката си, който Людмила е забелязала. И според нея това са някакви странни, магически знаци. Когато Александра разбира за слуховете, които се разпространяват зад гърба й, тя избухва в спор с момичетата, който ще събуди и гнева на Виктория Капитонова.