Елена: Ако ме попиташ кои са любимите ми звуци, ще те помоля да притаиш дъх, за да чуя сърцето ти

Целия епизод виж на www.btvplus.bg

Реклама

Елена: Ако ме попиташ как изглежда абсолютното удоволетворение на мечтите ми, вдигам глава към теб. Ако ме попиташ колко надалеч ще стигнат мечтите ни, ще те помоля да погледнеш към хоризонта.

Ако ме попиташ кои са любимите ми звуци, ще те помоля да притаиш дъх, за да чуя сърцето ти.

Следи всичко за Ергенът в социалните мрежи:

➥ Facebook: https://www.facebook.com/ergenat.btv

➥ Instagram: https://www.instagram.com/ergenat.btv

➥ TikTok: https://www.tiktok.com/@ergenat.official

Целия епизод виж на www.btvplus.bg