Христиана и Мария прекъсват срещата на Виктория

Постъпката им силно ядоса Виктория и тя не успя да скрие гнева си

Христиана и Мария прекъсват срещата на Виктория

Реклама

Виктория най-накрая е щастлива, защото Алек я покани да се видят насаме. Тя започна да му разказва за своя горчив опит в любовта, когато Христиана и Мария решиха да ги прекъснат. Постъпката им силно ядоса Виктория и тя не успя да скрие гнева си.