Момичетата се вбесяват, че Виктор се обръща към Александра с г-жо Стоянова

На груповата игра само Александра не успя да каже каква е фамилията на Виктор

Момичетата се вбесяват, че Виктор се обръща към Александра с г-жо Стоянова

Реклама

Време е за вечерния коктейл и с пристигането си Виктор моли да се види с Александра насаме като се обръща към нея с "г-жо Стоянова". Това вбесява останалите момичета и те не могат да се примирят с изказването му.