Теглене на игрите "6/49", "5/35" и "Тото Джокер" на Спорт ТОТО – 23.02.2020

Вижте печелившите числа

Реклама

Теглене на тираж 16/23.02.2020 г.

Печелившите числа от играта 6/49 са: 11, 33, 37, 44, 45, 48

Печелившите числа от играта 5/35 са:

- Първо теглене: 7, 8, 22, 23, 30

- Второ теглене: 15, 18, 19, 23, 30

Печелившите числа от играта "ТОТО Джокер" са:

- Позиции: 7, 5, 1

- Цифри: 0, 0, 8